U10 Mini

 
JÁTÉKNAPOK:                                                                            SZOMBAT

KORHATÁR:                                                                                2005.01.01. – 2006.12.31 születtek

NEVEZÉS:                                                                                   folyamatos

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN:                        9+1

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN:                       12+2

ÁTJÁTSZÁS:                                                                                B-ből A-ba korlátlan

FELJÁTSZÁS:                feljátszók száma nem haladhatja meg a mérkőzésre saját korosztályában nevezettek számát

LEJÁTSZÁS:                                                                                -

TECHNIKAI FELTÉTEL:                                                                nagyméretű kapu, fekete korong

JÁTÉKTÉR:                                                                                  harmad pályán keresztben

JÁTÉKIDŐ:                                                                                   2x12 perc, futó óra

KÖTELEZŐ SORCSERE:                                                               1 percenként

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN:                                                     büntetőlövés

BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA:                                                 kupa rendszerben

 
 
U10 KOROSZTÁLYOS VERSENYKIÍRÁS (melléklet)
Résztvevő csapatok: Folyamatos jelentkezési lehetőség
Korosztályon belüli csoportok: Korosztály koordinátor nyilvántartásában
Játéknap: SZOMBAT
Tervezett játéknapok száma: Egyedi rendezvényszervezés
A versenyévad elején leadott rajtlistán az U10 korosztály „A” csoportjában 9 játékost meg kell jelölni, akik nem nevezhetők a sportszervezet U10 korosztályának más csoportjaiban („B és C”-ben).
 
LEBONYOLÍTÁS
A mérkőzéssorozat kuparendszerű. Egyszerre két, vagy három mérkőzés folyik a pályán, kétpályás lebonyolítás esetében a két szélső harmadban, hárompályás változat esetén a két szélső, valamint a középső harmadban. A kétpályás torna esetén a cserék végrehajtására, bemelegítésre a középső harmadot igénybe lehet venni, a három pályarészre osztott torna esetén a bemelegítést a pályán kívül kell megoldani.
A harmadoknál, a kék vonalakon, duplán elhelyezett, 10X10-es elválasztó elemek között csak a cserék végrehajtása megengedett.
A pálya mérete marad az eddigi. A pályaelválasztókat a „régi” kék vonalra kell tenni.
A játékot fekete koronggal és szabványos méretű jégkorong kapura kell játszani.
Csapatok nevezése fordulóra
A korosztályfelelős elkészíti a versenynaptárt, melyben szerepel minden csapat hazai tornájának időpontja.
Minden csapatnak kötelező minimum 4 idegenbeli tornán részt venni. Ezen tornák kijelölése a korosztály felelős feladata.
A többi torna esetében:
Nevezést a korosztályos felelős részére legkésőbb a tornát megelőző hét hétfői napján 12.00 óráig, elektronikus úton (e-mailben) kell leadni. A nevezés elfogadásakor figyelembe kell venni a jelentkezési sorrendet, a tornarészvételi arányokat, illetve a tornarendezési kötelezettség vállalását, végrehajtását is. A sikeres nevezésről elektronikus úton tájékoztatást kell adni a résztvevő egyesületek számára. Ezt követően a nevezések véglegesnek tekinthetők, a sorsolást a korosztályos felelős haladéktalanul elkészíti, és elektronikus úton elküldi a nevezetteknek. MJSZ szervezésű tornák esetében csak akkor nevezhető külföldi csapat, ha nincs meg a megfelelő létszámú nevezés a magyar csapatoktól. Az évad során lehetőség van ún. nyílt tornák szervezésére is, ahol külföldi csapatok részvétele korlátlanul megengedett. Indokolt esetekben (időjárási illetve pályaviszonyok, igazolt betegség) az adott tornára való nevezés visszavonható, a tornát megelőző pénteki napon, 12.00 óráig. A határidő lejárta utáni lemondás esetén a Versenybíróság eljárási díj megfizetésére kötelezi az egyesületet. A mérkőzések előtt a helyi versenybíróságnál le kell adni az összevont versenyengedélyt, a mérkőzés nevezési lapot (amin a sorok be vannak jelölve), és a nevezett játékosok érvényes sportorvosi igazolását. A nevezési lap innen tölthető le: http://www.icehockey.hu/files/downloads/p1921daom52dh1onn1ilatoi16tk3.xls
A leadott mérkőzés nevezési lapon változtatás a torna folyamán nem megengedett. A sportorvosi igazolás az első kötelező sportorvosi vizsgálat után háziorvosi engedéllyel is kiváltható, amennyiben a sportorvosnál szükséges vizsgálatokat a háziorvos is elvégzi, és az igazoláson sportolásra alkalmasnak nyilvánítja a sportolót. (2004. évi I. tv. a sportról, 3§, 4.bekezdés) A torna versenybírósága a mérkőzés nevezési lapon szereplő játékosok játékjogosultságát az adott csapat által leadott összevont  versenyengedély – az MJSZ által kiadott hivatalos dokumentum – alapján ellenőrzi. (A játékosok regisztrációjának ellenőrzése az MJSz honlapján található adatbázis segítségével is ellenőrizhető, regisztráció hiánya esetén a versenykiírás szerinti eljárási díjat kell fizetni a vétkes csapatnak.) Az eseményről U10 korosztályos mérkőzéssorozat jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv minden pontját kötelező kitölteni. A Versenybíróság csak a hiánytalanul kitöltött, orvosi pecséttel ellátott jegyzőkönyvet tudja elfogadni. Forduló rendezési kötelezettség Egyesületenként nevezett csapatonként egy verseny rendezése kötelező (1 csapat 1
torna, 2 csapat 2 torna, …, 5 csapat 5 torna stb.). Egy adott tornán egy csapatnak minimum négy mérkőzést kell játszania.
A rendezési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt kiszabott bírság megfizetésének elmulasztása esetén a sportszervezet a következő évi bajnokságban nem vehet részt a korosztály küzdelmeiben.
 
Játékvezetés
A mérkőzéseket a JT által biztosított játékvezető vagy olyan – 16. életévét betöltött –játékos is vezetheti, aki játékvezetői vizsgát tett. Az MJSZ Versenybírósága a tornákra ellenőrt jelölhet ki. Az ellenőrnek kötelessége tájékoztatni az MJSZ Versenybíróságát a tornán történt különleges eseményekről, esetleges rendbontásról. Rendbontás esetén a Versenybíróság a vétkes egyesületet
kizárhatja a további tornákról.
 
U10 KOROSZTÁLY RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
2014-2015
 • A tornán csak a 2005. január 1. és 2006. december 31. között született regisztrált játékosok vehetnek részt.
 • A mérkőzések kezdetekor minimum 9 fő mezőnyjátékos +1 fő kapus jelenléteszükséges. A maximális nevezési létszám 12+2 fő lehet.
 • A mérkőzéseken csak egész sorok játszhatnak. Tehát 3X3 +1 fő kapus, vagy 4X3 +2 fő kapus.
 • Minimális létszám alatti megjelenés esetén a Versenybíróság eljárási díj fizetésére kötelezi a csapatot. Egy vagy két játékossal kevesebb létszám esetén pénzbüntetés, három vagy több játékos esetén a tornáról való kizárás kerül kiszabásra, valamint az adott egyesület automatikusan 1 hónapos kizárásra kerül a következő tornákról.
 • A sorok jelöléséhez a színes karszalagok viselése kötelező, a sorokat eltérő színű jelöléssel kell ellátni!
 • A torna mérkőzéseinek időtartama 2x12 perc futóórával, percenkénti teljes sorcserével, félidőben térfélcserével, a mérkőzés során a csapatok kapust cserélhetnek. Sorcsere közben a játék nem áll, a korongot „rástartolással” kell játékba hozni.
 • Egy mérkőzésen belül a teljes sorok, illetve a sorok közötti játékosok cseréi tilosak (kivéve a nevezett cserejátékos beállítása). Amennyiben egy egyesület két csapatot indít, és a második csapat létszáma nem teljes, úgy azt az első csapat 3. sorából, illetve annak cserejátékosából lehet csak kiegészíteni.
 • Kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára küldeni.
 • Test-test elleni játék nem megengedett, a vétkes játékos csapata ellen büntető lövést kell ítélni. A büntető lövést a sértett játékos – annak esetleges sérülése esetén a sorából edző által kiválasztott társa – végezheti el a kezdőponttól indulva, a korong folyamatos kapu irányába történő haladásával. Ha már egyszer ellőtték a korongot, az akciót befejezettnek kell tekinteni, és semmilyen második kísérletből nem lehet gólt elérni! A játék gól esetén középbedobással, ellenkező esetben a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik.
 • Sérülést-balesetveszélyt előidéző, kirívó, vagy szándékos szabálytalanság esetén a vétkes játékost arról a mérkőzésről végleg ki kell állítani, csapata ellen a test-test elleni szabályt kell alkalmazni.
 • Pattintott lövés nem megengedett, az így szerzett gól nem érvényes, a játék a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.
 • Kapu környéki játékmegszakítások – korong kapus általi birtoklása, kapuhálóra ül a korong – alkalmával, a játékot meg kell állítani, az a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.
 • Cserét jelző dudaszó után ellőtt korongnál első esetben a csapat figyelmeztetésben részesül. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Cserét jelző dudaszó után második alkalommal ellőtt korongnál, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.
 • Dudaszó után kapuba érkező korong esetében nem érvényes a gól, amennyiben a dudaszó előtt teljes terjedelmében a gólvonalon áthaladt, érvényes a gól.
 • Az eseményeken résztvevő edzőknek a játékvezetők felé történő hevesebb szabályértelmezése esetén első esetben a játékvezető figyelmeztetést alkalmazhat. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Az edző általi ismételten hevesebb szabályértelmezés alkalmával, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.
A mérkőzés versenybíróságának, a szervező csapat felelőseinek vagy a korosztályfelelősnek a torna alatt jogában áll ellenőrizni a pályára lépő játékosokat (személy azonosságát, orvosi igazolás meglétét, érvényességét). Szabálytalanság esetén eseménynapló felvétele kötelező. Az ellenőrzés lehetőségének megakadályozása, vagy az együttműködés elutasítása esetén a csapatot az eseményből azonnal ki kell zárni. A mérkőzések alatt tilos az eredmény számolása, megjelentetése a kijelzőn és végső sorrend felállítása!
Az U10 mérkőzéssorozatban a versenykiírástól való – bármilyen – eltérés esetén (pl. nincs karszalag, nincs meg a minimális létszám) a vétkes egyesület eljárási díj kötelezett, melyet minden olyan, – egy vagy több mérkőzésből álló – esemény után be kell fizetni, amelyen a versenykiírásban rögzített szabálytalanság megtörtént. Az eljárási díj mértékét a versenykiírás tartalmazza. A bírság megfizetésének elmulasztása esetén a sportszervezet a következő évi bajnokságban nem vehet részt a korosztály küzdelmeiben.
 
 
2014. 08. 21.
MJSz Versenybíróság
MJSz Szakmai Bizottság