U8 Szupermini

JÁTÉKNAPOK:                                                                            VASÁRNAP

KORHATÁR:                                                                                2007.01.01. után születtek
NEVEZÉS:                                                                                   folyamatos
MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN:                        9+1
MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN:                       12+2
ÁTJÁTSZÁS:                                                                                   -
FELJÁTSZÁS:                                                                                 -
LEJÁTSZÁS:                                                                                   -
TECHNIKAI FELTÉTEL:                                                                kisméretű kapu, könnyített "kék" korong
JÁTÉKTÉR:                                                                                  harmad pályán keresztben
JÁTÉKIDŐ:                                                                                  18 perc, futó óra
KÖTELEZŐ SORCSERE:                                                              1 percenként
SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN:                                                    büntetőlövés
BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA:                                                  kupa rendszerben
 
U8 KOROSZTÁLYOS VERSENYKIÍRÁS (melléklet)
 
Résztvevő csapatok: Folyamatos jelentkezési lehetőség
Korosztályon belüli csoportok: Korosztály koordinátor nyilvántartásában
Játéknap: VASÁRNAP
Tervezett játéknapok száma: Egyedi rendezvényszervezés
A versenyévad elején leadott rajtlistán az U8 korosztály „A” csoportjában 3 játékost
meg kell jelölni, akik nem nevezhetők a sportszervezet U8 korosztályának más
csoportjaiban („B és C”-ben).
 
LEBONYOLÍTÁS
A mérkőzéssorozat kuparendszerű. Egyszerre két, vagy három mérkőzés folyik a pályán, kétpályás lebonyolítás esetében a két szélső harmadban, hárompályás változat esetén a két szélső, valamint a középső harmadban. A kétpályás torna esetén a cserék végrehajtására, bemelegítésre a középső harmadot igénybe lehet venni, a három pályarészre osztott torna esetén a bemelegítést a pályán kívül kell megoldani. A harmadoknál, a kék vonalakon, duplán elhelyezett, 10X10-es elválasztó elemek között csak a cserék végrehajtása megengedett. A pálya mérete marad az eddigi. A pályaelválasztókat a „régi” kék vonalra kell tenni. A játékot könnyített koronggal és kisméretű jégkorong kapura kell játszani. Csapatok nevezése fordulóra A korosztályfelelős elkészíti a versenynaptárt, melyben szerepel minden csapat hazai tornájának időpontja. Minden csapatnak kötelező minimum 4 idegenbeli tornán részt venni. Ezen tornák kijelölése a korosztály felelős feladata. A többi torna esetében:
Nevezést a korosztályos felelős részére legkésőbb a tornát megelőző hét hétfői napján 12.00 óráig, elektronikus úton (e-mailben) kell leadni. A nevezés elfogadásakor figyelembe kell venni a jelentkezési sorrendet, a tornarészvételi arányokat, illetve a tornarendezési kötelezettség vállalását végrehajtását is. A sikeres nevezésről elektronikus úton tájékoztatást kell adni a résztvevő egyesületek számára. Ezt követően a nevezések véglegesnek tekinthetők, a sorsolást a korosztályos felelős haladéktalanul elkészíti, és elektronikus úton megküldi a nevezetteknek. MJSZ szervezésű tornák esetében csak akkor nevezhető külföldi csapat, ha nincs meg a megfelelő létszámú nevezés a magyar csapatoktól. Az évad során lehetőség van ún. nyílt tornák szervezésére is, ahol külföldi csapatok részvétele korlátlanul megengedett. Indokolt esetekben (időjárási illetve pályaviszonyok, betegség) az adott tornára való nevezés visszavonható, a tornát megelőző pénteki napon, 12.00 óráig. A határidő lejárta utáni lemondás esetén a Versenybíróság eljárási díj megfizetésére kötelezi az egyesületet. A mérkőzések előtt a helyi versenybíróságnál le kell adni az összevont versenyengedélyt, a mérkőzésnevezési lapot (amin a sorok be vannak jelölve), és a nevezett játékosok érvényes sportorvosi igazolását. A nevezési lap innen tölthető le:
http://www.icehockey.hu/files/downloads/p1921d9das1gs9kgebuj1emj18t91.xls
A leadott mérkőzés nevezési lapon változtatás a torna folyamán nem megengedett. A sportorvosi igazolás az első kötelező sportorvosi vizsgálat után háziorvosi engedéllyel is kiváltható, amennyiben a sportorvosnál szükséges vizsgálatokat a háziorvos is elvégzi, és az igazoláson sportolásra alkalmasnak nyilvánítja a sportolót. (2004. évi I. tv. a sportról, 3§, 4.bekezdés)
A torna versenybírósága a mérkőzésnevezési lapon szereplő játékosok játékjogosultságát az adott csapat által leadott összevont versenyengedély – az MJSZ által kiadott hivatalos dokumentum – alapján ellenőrzi. (A játékosok regisztrációjának ellenőrzése az MJSZ honlapján található adatbázis segítségével is ellenőrizhető, regisztráció hiánya esetén a versenykiírás szerinti eljárási díjat kell fizetni a vétkes csapatnak.)
Az eseményről U8 korosztályos mérkőzéssorozat jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv minden pontját kötelező kitölteni. A Versenybíróság csak a hiánytalanul kitöltött, orvosi pecséttel ellátott jegyzőkönyvet tudja elfogadni. Forduló rendezési kötelezettség Egyesületenként nevezett csapatonként egy verseny rendezése kötelező (1 csapat 1torna, 2 csapat 2 torna, …, 5 csapat 5 torna stb.). Egy adott tornán egy csapatnak minimum négy mérkőzést kell játszania. A rendezési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt kiszabott bírság megfizetésének elmulasztása esetén a sportszervezet a következő évi bajnokságban nem vehet részt a korosztály küzdelmeiben.
 
Játékvezetés
A mérkőzéseket a JT által biztosított játékvezető vagy olyan – 16. életévét betöltött –játékos is vezetheti, aki játékvezetői vizsgát tett. Az MJSZ Versenybírósága a tornákra ellenőrt jelölhet ki. Az ellenőrnek kötelessége tájékoztatni az MJSZ Versenybíróságát a tornán történt különleges eseményekről, esetleges rendbontásról. Rendbontás esetén a Versenybíróság a vétkes egyesületet kizárhatja a további tornákról.
 
U8 KOROSZTÁLY RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
2014–2015
 
 •  A tornán csak a 2007. január 01. után született, regisztrált játékosok vehetnek részt.
 •  A mérkőzések kezdetekor minimum 9 fő mezőnyjátékos +1 fő kapus jelenléte szükséges. A maximális nevezési létszám 12+2 fő lehet.
 • A mérkőzéseken csak egész sorok játszhatnak. Tehát 3X3 +1 fő kapus vagy 4X3 +2 fő kapus.
 • Minimális létszám alatti megjelenés esetén a Versenybíróság eljárási díj fizetésére kötelezi a csapatot. Egy vagy két játékossal kevesebb létszám esetén pénzbüntetés, három vagy több játékos esetén a tornáról való kizárás kerül kiszabásra, valamint az adott egyesület automatikusan 1 hónapos kizárásra kerül a következő tornákról.
 • A sorok jelöléséhez a színes karszalagok viselése kötelező, a sorokat eltérő színű jelöléssel kell ellátni! A torna mérkőzéseinek időtartama 1x18 perc futóórával, percenkénti teljes sorcserével, a mérkőzés során a csapatok kapust cserélhetnek. Sorcsere közben a játék nem áll, a korongot „rástartolással” kell játékba hozni.
 • Egy mérkőzésen belül a teljes sorok, illetve a sorok közötti játékosok cseréi tilosak (kivéve a nevezett cserejátékos beállítása). Amennyiben egy egyesület két csapatot indít, és a második csapat létszáma nem teljes, úgy azt az első csapat 3. sorából, illetve annak cserejátékosából lehet csak kiegészíteni.
 • Kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára küldeni.
 • Test-test elleni játék nem megengedett, a vétkes játékos csapata ellen büntető lövést kell ítélni. A büntető lövést a sértett játékos – annak esetleges sérülése esetén a sorából edző által kiválasztott társa – végezheti el a kezdőponttól indulva, a korong folyamatos kapu irányába történő haladásával. Ha már egyszer ellőtték a korongot, az akciót befejezettnek kell tekinteni, és semmilyen második kísérletből nem lehet gólt elérni! A játék gól esetén középbedobással, ellenkező esetben a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik.
 • Sérülést, balesetveszélyt előidéző, kirívó, vagy szándékos szabálytalanság esetén a vétkes játékost arról a mérkőzésről végleg ki kell állítani, csapata ellen a test-test elleni szabályt kell alkalmazni.
 • Pattintott lövés nem megengedett, az így szerzett gól nem érvényes, a játék a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.
 • Kapu környéki játékmegszakítások – korong kapus általi birtoklása, kapuhálóra ül a korong – alkalmával, a játékot meg kell állítani, az a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.
 • Cserét jelző dudaszó után ellőtt korongnál első esetben a csapat figyelmeztetésben részesül. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Cserét jelző dudaszó után második alkalommal ellőtt korongnál, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.
 • Dudaszó után kapuba érkező korong esetében nem érvényes a gól, amennyiben a dudaszó előtt teljes terjedelmében a gólvonalon áthaladt, érvényes a gól.
 • Az eseményeken résztvevő edzőknek a játékvezetők felé történő hevesebb szabályértelmezése esetén első esetben a játékvezető figyelmeztetést alkalmaz-hat. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Az edző általi ismételten hevesebb szabályértelmezés alkalmával, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.
A mérkőzés versenybíróságának, a szervező csapat felelőseinek vagy a korosztályfelelősnek a torna alatt jogában áll ellenőrizni a pályára lépő játékosokat (személy azonosságát, orvosi igazolás meglétét, érvényességét). Szabálytalanság esetén eseménynapló felvétele kötelező. Az ellenőrzés lehetőségének megakadályozása, vagy az együttműködés elutasítása esetén a csapatot az eseményből azonnal ki kell zárni. A kötelező védőfelszerelések használatáról a versenykiírás melléklete rendelkezik. A mérkőzések alatt tilos az eredmény számolása, megjelentetése a kijelzőn és végső sorrend felállítása!
 
Az U8 mérkőzéssorozatban a versenykiírástól való – bármilyen – eltérés esetén (pl. nincs karszalag, nincs meg a minimális létszám) a vétkes egyesület eljárási díj kötelezett, melyet minden olyan, – egy vagy több mérkőzésből álló – esemény után be kell fizetni, amelyen a versenykiírásban rögzített szabálytalanság megtörtént. Az eljárási díj mértékét a versenykiírás tartalmazza. A bírság megfizetésének elmulasztása esetén a sportszervezet a következő évi bajnokságban nem vehet részt a korosztály küzdelmeiben.
 
2014. 08. 23.
MJSZ Versenybíróság
MJSZ Szakmai Bizottság